BLATY KUCHENNE

 

STELLA NERA 681

blat ceramiczny