BLATY KUCHENNE

 

BASALTO NERA 679

blat ceramiczny