BLATY KUCHENNE

 

VERNICE NERA 671

blat ceramiczny