BLATY KUCHENNE

 

MILENIUM SCHWARZ 865

blat laminowany